تشریفات‌طهران،میزسوارزLED،ظروف کرایه،باند،میزکوئین
تشریفات‌طهران،میزسوارزLED،ظروف کرایه،باند،میزکوئین
دسته‌بندی
اجاره میز ، صندلی و ظروف پذیرایی
محلتهران سوهانک
اجاره انواع میز سوارزLED
میزکانتر(میزبار)
انواع صندلی(تاشو،شیواری،روستیک،استیل)
میز صندلی کودک
میزهای پذیرایی و میز شام(گرد و مسطتیل)
میزهای کوئین طلایی و نقره ایی(گرد و مسطتیل)
انواع شف غذا(جکدار و استیل)
شف آبگرم و آبسرد(کلمن های کریستال)
سیستم های تهویه(گرمایش و سرمایش)
انواع‌ظروف‌لوکس‌و‌هتلی‌برای‌مجالس‌و‌مراسمات‌رسمی
انواع شمعدانی و گاپ گل
انواع‌چادرآلاچیق‌و‌سایه بان‌های‌سیار‌برای مراسمات‌د‌رباغ
انواع لوازم صوتی و نور پردازی
بانازلترین قیمت ها
تشریفات‌طهران،میزسوارزLED،ظروف کرایه،باند،میزکوئین
تشریفات‌طهران،میزسوارزLED،ظروف کرایه،باند،میزکوئین
https://www.ejarestan.ir/home/v/4413 اشتراک‌گذاری
گزارش مشکل آگهی