شرکت پرستاری روزانه مقطعی شبانه روزی
شرکت پرستاری روزانه مقطعی شبانه روزی
دسته‌بندی
اجاره ملزومات و خدمات پرستاری از بیمار
محلتهران ونک
اعزام خانم و اقا، پوشاکی،لگنی
پرستاری کودک روزانه،شبانه روزی
نگهداری سالمند اعزام خانم واقا روزانه،شبانه روزی
پرستاری مقطعی بیمارستان و منازل
همراه مریض کل بیمارستانهای تهران
جانشین پرستار مقطعی
با ارزانترین قیمت در سراسر تهران
(با ده سال سابقه کار)
دارای شناسه ملی و ثبت(432٨16)
پاسخگویی شبانه روزی
قرارداد رسمی و تخفیف ویژه
22٨65457
22046457
٨٨4***********476
33357944
شرکت پرستاری روزانه مقطعی شبانه روزی
شرکت پرستاری روزانه مقطعی شبانه روزی
https://www.ejarestan.ir/home/v/4410 اشتراک‌گذاری
گزارش مشکل آگهی