اجاره بخاری انرژی اجاره بخاری قارچی کرایه جت فن
اجاره بخاری انرژی اجاره بخاری قارچی کرایه جت فن
دسته‌بندی
اجاره ملزومات گرمایشی و سرمایشی
محلتهران ونک
نوع آگهی
اجاره بخاری انرژی(گاز شهری)
اجاره بخاری انرژی(کپسولی)
اجاره بخاری قارچی(چتری)
اجاره جت فن(گازوییلی کپسولی برقی)
وکلیه تجهیزات گرمایشی جهت استفاده در جشنها و میهمانیها و مصارف ساختمانی و .....
ممنون از اجارستان
اجاره بخاری انرژی اجاره بخاری قارچی کرایه جت فن
اجاره بخاری انرژی اجاره بخاری قارچی کرایه جت فن
https://www.ejarestan.ir/home/v/13891 اشتراک‌گذاری
گزارش مشکل آگهی